Audyt energetyczny

Dla wszystkich klientów firmy BISTON oferujemy bezpłatne audyty energetyczne.

Audyt energetyczny – badania energetyczne prowadzone z inicjatywy właściciela domu w celu ustalenia skuteczności izolacji cieplnej oraz wykrywania mostków zimnych. Dla wszystkich klientów firmy Biston  przeprowadzamy bezpłatny audyt energetyczny, a mianowicie badanie termograficzne domu przy pomocy certyfikowanego termowizora.

Dlaczego potrzebujemy audytu energetycznego?

Audyt energetyczny jest powszechnie stosowany do wykrywania błędów i usterek w izolacji cieplnej budynków, a każdy błąd w izolacji cieplnej domu prowadzi do dodatkowych kosztów ogrzewania.

Przygotowanie budynku do audytu energetycznego.

Zaleca się przeprowadzenie badania termograficznego w środowisku zewnętrznym o temperaturze poniżej 0 ° C i o różnicy Δ t min -18 ° С (Δ t jest różnicą min t otoczenia zewnętrznego i t wewnątrz domu), ważne jest, aby przeprowadzić badania przed ukończeniem elewacji. Przed badaniem budynek powinien mieć okna, drzwi wejściowe i izolację dachową..

Raport z badania termograficznego jest wysyłany do klienta pocztą elektroniczną, gdzie krótki opis wskazuje na niedociągnięcia wskazane w toku badania (jeśli istnieją), propozycje ich eliminacji, a także termin usunięcia braków, jeśli powstaną w wyniku winy firmy.

Nasze biura:

ul. Gen. Bema 7, Grybów
ul. Krzywda 4, Kraków

Informacja:

577 849 932

Formularz:

zbigniewstanisz1@gmail.com